ریسندگی

تبدیل الیاف به نخ، ریسندگی نامیده می‌شود. انسان از هزاران سال پیش به این موضوع پی برده بود که اگر دسته‌ای از الیاف را با کشش دادن، موازی کرده و آن را تاب دهد فشار و اصطکاک سطحی به وجود آمده بین الیاف، باعث درگیری آن‌ها به یکدیگر شده و رشته‌ای مقاوم‌تر را تشکیل می‌دهند که همان نخ است. این عمل اساس تبدیل الیاف به نخ است که ریسندگی نامیده می‌شود.
ریسندگی بر سه اصل استوار است:
1. کشش دادن و موازی کردن الیاف.
2. تاب دادن.
3. پیچیدن و تولید نخ.

اختراع ماشین‌های ریسندگی، در این زمینه باعث افزایش سرعت تولید و کاهش هزینه و همچنین باعث افزایش مرغوبیت تولیدات شده است. روشن است که ماشین‌های به کار گرفته شده در ریسندگی، بسته به نوع نخی که تولید می‌کنند، کاملاً با هم متفاوتند، به عنوان مثال، ماشین‌هایی که برای تولید نخ‌های پنبه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند قادر به تولید نخ‌هایی از جنس پشم یا ابریشم نیستند. از این جهت سیستم ماشین‌های ریسندگی، یا به اصطلاح خط ریسندگی، کاملاً به نوع نخ تولیدی بستگی دارد.

ریسندگی پشم
برای ریسندگی پشم در آغاز الیاف رنگی و سفید منتقل می‌شود و برای ریسندگی آماده می‌شود. الیاف را با دست باز می‌کنند و با آب و روغن مخلوط می‌کنند، این عمل برای جلوگیری از الکتریسیته و حالت پیوستگی صورت می‌گیرد (پ هاش(PH) خنثی)، 24 ساعت می‌ماند و بعد از دستگاه ولف عبور می‌دهند که باعث باز شدن الیاف از هم (یعنی حلاجی) می‌شود و به دستگاه کاردینگ (شانه کاری) فرستاده می‌شود. این دستگاه پشم‌ها را شانه می‌کند و ناخالصی‌ها، خاک، خار و خاشاک و کثیفی‌ها را می‌گیرد و تولید نیمچه نخ می‌کند.
نمره نخ را در ابتدای کارد اول در دستگاه شانه کاری اندازه می‌گیرند.

دستگاه‌های به کار رفته
در ریسندگی پشم دستگاه‌های زیر در مراحل گوناگون به کار می‌روند:
-دستگاه شانه کاری (کاردینگ): سه قسمت دارد. کارد اول: از بین بردن ضایعات پشم. کارد دوم: باز هم از بین بردن ضایعات و خار و خاشاک پشم خیلی بیشتر از کارد اول. کارد سوم: پشم را به صورت نخ خامه (نیمچه نخ) در می‌آورد.

– دستگاه تمام تاب (رینگ): این دستگاه نخ را به صورت یک لا در می‌آورد (برای خامه خالی120 تا 160 تاب) هر چه سرعت دستگاه تمام تاب را کم کنیم تاب نخ زیادتر می‌شود.

– دستگاه دولا تاب: دوباره هر نخ یک لا با هم ترکیب شده و دولا می‌شود و بیشتر این کار به خاطر استحکام صورت می‌گیرد.

-دستگاه کلاف کن: برای بسته بندی است و همان طور که از نامش پیداست نخ‌ها را به صورت کلاف در می‌آورد.

– دستگاه بقچه کن: برای بقچه کردن نخ‌های کلاف شده است.

منابع: گالری لیلیت – بیتوته – ویکی پدیا

error: Alert: Content selection is disabled!!