نام و مزاج

نام های اشنه ، مسلک القرود، ستیبه العجوز و شیب العجوز، آلک، دو آله و دو آلک است.

اشنه از نظر طبیعت  معتدل است. شیخ الرئیس‌ابو على سینا آن را در عین اعتدال قابض مى‌داند، ولى عده‌اى دیگر از حکما آن را سرد و خشک مى‌دانند، خصوصا اشنه‌اى که روى شاخه‌هاى درخت بلوط زندگى مى‌کند، سرد و خشک است.

.

معرفی

 • اشنه خز‌ه‌ای است که بر درخت صنوبر، بلوط، گردو و درختان دیگر می‌روید
 •  به رنگ‌های سیاه و سفید که سفید آن مرغوب است و سیاه آن خوب نیست.
 • خزه‌هایی که به درخت بلوط و گردو می‌پیچند و می‌چسبند، معطر و خوشبو می‌باشند.
 • شکل ظاهری آنها مانند ریسمان، باریک و پهن است که به هم پیچیده و بافته شده است، چندگونه از آن در ایران می‌روید.

.

خواص

 1. قابض و محلل و ملین و معطر و خوشبو است.
 2. مقوى ‌قلب مى‌باشد.
 3. خوردن دم‌کردهء آن روح‌افزا و مفرح و براى خفقان، صرع، تقویت‌معده، رفع دل‌آشفتگى، قى، خرد کردن سنگ مثانه مفید است.
 4. معده را خوشبو مى‌نماید.
 5. اگر در سرکه خیسانده شود و از خیس‌ کرده آن بخورند قابض و بخصوص در اطفال خواب‌آور است.
 6. براى رفع نفخ و خنثى کردن زهر گزندگان‌ سمى مفید است.
 7. بخور آن براى رفع سردرد و صرع و تکرار گرفتن بخور آن و استفاده از دود آن‌ در بینى براى سکته، صرع، اختناق رحم و نشستن در دم‌کرده آن براى تسکین دردها، تحلیل ورمهاى گرم، درد رحم و آوردن عادت ماهیانه مفید است.
 8. ریختن قطره‌اى از آب خیس‌کرده آن که از بلوط باشد براى تسکین حرارت چشم مفید است.
 9. پاشیدن‌ گرد آن براى رفع بدبویى زیر بغل و رویانیدن گوشت بر جراحت نافع مى‌باشد.
 10. داروی گیاهی درد کبد گیاه اشنه است.
 11. آب دمکرده ی آن را بنوشید. معده را تقویت و خوش بو می کند.
.
 1. اسهال را بند می آورد و در عین حال یبوست را برطرف می سازد،
 2. مصلح مسهلات است،
 3. محلل، جالی، مجفف قوی و مفتح سده ی جگرواسپرز است به حدی که خون را جاری می کند.
 4. داروی  تشنج نیز گیاه اشنه است.
 5. آب دمکرده ی آن را با عسل مخلوط کرده بنوشید.
 6. برای درمان صرع، فالج و تشنج مؤثر است.
 7. اگر آن را در سرکه بخیسانید و بعد آن را بخورید، قابض است.
 8. برای رفع نفخ مفید می باشد،
 9. اکتهال آن برای تلیین خشونت جفان و جرب مفید است.
 10. طلای آن با سرکه برای درمان شعره ی پلک چشم مؤثر است.
 11. در آب دمکرده ی آن بنشینید. برای تسکین دردها، تحلیل ورمهای گرم، تسکین درد رحم و آوردن عادت ماهیانه مفید می باشد.

 

موارد منع مصرف

 • مصرف این گیاه برای روده ها مضر است و مصلح آن انیسون خواهد بود.

.

شیوه استفاده

 • مقدار خوراک آن تا ۱۲ گرم است

.
بازنشر از: طبایع/tabaye.ir

- مطالب مرتبط -

«گیاهان دارویی»